Przy współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne oferty leasingowe. 

Zalety oferty leasingowej 
•    uproszczona procedura 
•    łatwiejsze pozyskiwanie finansowania przy braku środków własnych
•    brak konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych 
•    pełne odliczenie VAT 
•    cała rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu 
 

WYMAGANE DOKUMNETY 
•    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru sądowego
•    umowa spółki lub statut wraz z dokonanymi aneksami ( dot. Spółek cywilnych, handlowych spółek osobowych oraz komunalnych zakładów budżetowych )
•    zaświadczenie o numerze statystycznym REGON
•    zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP
 

W czynsze leasingowe wliczono: Ubezpieczenie Majątkowe ( PZU ), EFL Życie.

**************************************************************************************************************

GETIN Leasing SA to dynamicznie rozwijająca się firma, doskonale znająca potrzeby polskiego rynku finansowego. Od lutego
2005 GETIN Leasing należy do grupy kapitałowej GETIN Holding SA. GETIN Holding jest spółką notowaną na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych, inwestującą w czołowe firmy i instytucje z sektora usług finansowych. Do grupy należy m.in.
Getin Noble Bank, Noble Funds TFI, Fiolet – Powszechny Dom Kredytowy, Open Finance, Grupa Kapitałowa Europa i inne.

Przedmiot: WYPOSAŻENIE – ST.AMORT.20% - G5.1
Nazwa: . ., rok produkcji: 2010 nowy
Cena przedmiotu: netto 45081.97; VAT (22%) 9918.03; brutto 55000.00 PLN

Harmonogram opłat leasingowych:


Kalkulacja została przygotowana w oparciu o WIBOR 3M. W przypadku zmiany wysokość opłat leasingowych moze ulec
zmianie. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.

 

Przedmiot: WYPOSAŻENIE – ST.AMORT.20% - G5.1
Nazwa: . ., rok produkcji: 2010 nowy
Cena przedmiotu: netto 76000.00; VAT (22%) 16720.00; brutto 92720.00 PLN
Harmonogram opłat leasingowych:

Kalkulacja została przygotowana w oparciu o WIBOR 3M. W przypadku zmiany wysokość opłat leasingowych moze ulec
zmianie. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.